Maximalizujte efektivitu vo svojej stavebnej firme: Ako vám môže pomôcť CRM systém

stavebny priemysel

Stavebné spoločnosti čelia pri svojej činnosti mnohým rôznorodým výzvam. Nielenže každá zákazka je svojim spôsobom jedinečná, ale aj samotná realizácia projektu je komplexným a zdĺhavým procesom. Dodávky materiálu, komunikácia s projektantmi, úradmi a v neposlednom rade aj zladenie všetkých úkonov si vyžaduje pokročilé plánovanie. Existuje však riešenie, ako všetky procesy zvládnuť. 

Od získania zákazky cez realizáciu až po úspešné dokončenie

Získanie zákazky je iba prvým krokom k úspechu. Samo o sebe ale ešte neznamená úspešné dokončenie projektu a práve v ďalších fázach je dôležité mať všetko pod kontrolou a preukázať nielen odborné znalosti, ale k celému projektu aj zodpovedne pristupovať. Samotný úspech sa potom skladá z mnohých menších krokov, ktoré vedú k žiadanému cieľu. So svojimi skúsenosťami v tomto smere by sa mohla podeliť spoločnosť bitumat.sk, ktorá je pre mnohé stavebné spoločnosti významným partnerom v oblasti izolácií. 

V rámci realizácie stavby vstupuje do celého reťazca procesov veľa poskytovateľov a svojím spôsobom záleží finálny úspech od každého z nich. Ak má byť na stavbe realizovaná kvalitná izolácia, potrebujete partnera, na ktorého sa budete môcť spoľahnúť a zároveň tento váš partner bude potrebovať ďalšie informácie, aby vaše požiadavky mohol splniť. V praxi to napríklad znamená, že sklená vata bude dostupná načas a v dostatočnom množstve, aby zas iné úkony na stavbe „nestáli“ kvôli chýbajúcemu materiálu. 


Mohlo by vás zaujímať: Týmto 3 chybám pri návrhu a realizácii záhrady vyhnite


Realizácii výrazne pomáha CRM systém

Pomôcka úspešných stavebných firiem nie je žiadnym tajomstvom. Ide o kvalitný CRM systém, ktorý dokáže ušetriť množstvo času, automatizovať rutinné úkony a zlepšiť vzťahy so zákazníkmi aj dodávateľmi. CRM systém Flowii napríklad umožňuje prehľadné zobrazenie každej jednej zákazky, automatickú aktualizáciu údajov, prehľadné štatistiky a ponúka rozhranie, vďaka ktorému presne viete, čo je potrebné v rámci projektu vykonať. 

CRM systém

V stavebnom priemysle má kvalitný CRM systém, ako napríklad flowii.com/cz/, svoje nezastupiteľné miesto. Pomáha vyhýbať sa situáciám, pri ktorých vzniká zmätok, dezorganizácia a kedy je dôležité zvládnuť riadenie rizika. S CRM systémom si zároveň udržíte poriadok vo všetkých kľúčových oblastiach vášho podnikania a budete môcť ľahko zdieľať údaje s rôznymi oddeleniami. Pre každého, kto podniká v stavebnom priemysle sa CRM jednoducho oplatí vyskúšať. 


Zdroj: flowii.com, pixabay.com

You Might Also Like