Zastánci softwarových patentů

<small>Z FFII.cz</small>

Názory uváděné v článcích na něž vedou níže uvedené odkazy jsou v rozporu s názorem FFII.cz o škodlivosti softwarových patentů.

Komentář FFII.cz: stanovisko ÚPV stručně řečeno je, že navržený text Směrnice je v pořádku a že je kompatibilní s naší legislativou a nezavádí patentovatelnost softwaru. ÚPV předložené příklady softwarových patentů udělených EPO chápe jako případné selhání individuálních úředníků ale v žádném případě ne jako chybu systému (ke konkrétním předloženým příkladům SWP se ÚPV vyjádřil, že bez podrobné analýzy nevidí důvod, proč by neměly být patentovány).

  • Long-Term View: Software Should Be Patentable in Europe (http://www.linuxinsider.com/story/41921.html|A) Autor Michael Q. Lee (http://www.skgf.com/index.php?page=professionals&action=result&AttorneyID=104) je ředitelem v právnické firmě Kessler, Goldstein & Fox, (http://www.skgf.com/|Stern,) která se specializuje na patentové právo. Na jeho stránce najdete další odkazy, mimo jiné též argumentaci, proč mají být patentovatelné i obchodní metody.

Komentář FFII.cz: doporučujeme přečíst si komentáře čtenářů (http://www.linuxinsider.com/perl/board/mboard.pl?board=lnitalkback&thread=1402&id=1415&display=1), za všechny jmenujme Rona Artse z Amsterodamu (NeoNova (http://www.neonova.nl)), který je jedním z představitelů malých softwarových firem, pro které jsou SWP hrozbou.

  • Q&A: Microsoft Calls for Reforms to the U.S. Patent System (http://www.microsoft.com/presspass/features/2005/mar05/03-10PatentReform.asp), Brad Smith (Microsoft General Counsel), 10.března 2005
  • Bývalý komisař Pavel Telička, dnes společník poradenské firmy BXL Consulting, říká, že pohřbení směrnice se nakonec stalo lepším řešením než její schválení s navrženými změnami a doplňky.   Jak uvádějí Lidové noviny, připustil, že v této kauze hlídá zájem také jednoho ze svých zákazníků, jímž je Microsoft. Více viz lidovky.centrum.cz (http://lidovky.centrum.cz/eu/clanek.phtml?id=372897)

Komentář FFII.cz: Podle Pavla Teličky tedy hlavním problémem direktivy byly pozměňovací navrhy EP, bez nich by v původním znění nepochybně konvenovala jeho klientům.

  • [Jiří Hlavenka: Patentování software v Evropě: lepší než v USA, horší než žádné (http://www.zive.cz/h/Byznys/Ar.asp?ARI=125035)]

Komentář FFII.cz: Článek obsahuje několik hrubých nesrovnalostí:

1) Směrnice neohrožuje jenom budoucí softwarové projekty, ale i ty současné.

2) Směrnice není pouhý "legislativní rámec". Směrnice určuje způsob fungovaní Evropského patentového úřadu(EPO), jehož patenty jsou platné i v ČR podle českého patentového práva. Navíc směrnice přímo vyzývá k harmonizaci práva v celé EU.

3) Problematickým bodem je i odlišování "obecných principů" a "konkrétních algoritmů". Jeden konkrétní algoritmus (řekněme metoda setřídění skupiny čísel podle velikosti) se může vyskytovat v mnoha programech a jeden program obsahuje mnoho různých "konkrétních algoritmů".

4) Zda je nebo není možné patentovat "textový editor" by po přijetí směrnice záviselo výlučně na vůli EPO. Sama směrnice tomu nijak nebrání.

5) Chybí zdůvodnění, proč je patentování software lepší než vyjmutí software z patentovatelnosti.

6) Mezi odpůrce softwarových patentů patří mnoho odborníků na informatiku a programátorů z celé Evropy. Nejde jen o malou hlasitou skupinku, jak článek naznačuje.

Další poznámky:

1) Autor přiznává, že schválení směrnice (která se tváří, jako by softwarové myšlenky z patentovatelnosti vyjmula) by znamenalo příchod softwarových patentů.

2) "Ukrást algoritmus" je velmi ošemetný pojem. Je velice dobře možné, že "zloděj" ve skutečnosti algoritmus vymyslel sám, prostě proto, že jde o přirozené řešení situace.

3) Počítačový boom v USA neproběhl díky softwarovým patentům, ale naopak navzdory patentům. O možnosti patentovat softwarové myšlenky se v době nástupu počítačů příliš nevědělo. V současnosti se softwarové patenty v USA projevují především vydíráním firem, které se chystají vstoupit na burzu.


Osobní nástroje