Odkazy

Z FFII.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Vybrané články a odkazy v angličtině

  • FFII: Shrnutí požadavků na dodatky ke směrnici jak je prezentoval Helmut Pilch pro JURI 4. května 2005.
  • FFII: FFII sends 23 procedural questions to the Councel Legal Service

Články a odkazy v češtině

  • Názor na softwarové patenty. Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. je vysokoškolským profesorem, soudním znalcem a odborníkem na ekonomiku, právo a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů.
  • Zuzana Roithová, Spotřebitelé nejsou piráti, Právo 21.11.2005, viz též http://www.roithova.cz/clanek.html?id=139

Odkazy na internetové zdroje, které se nehodí jinam, ale škoda je zase zapomenout

  • Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích (527/1990 Sb.)
  • Your Software and How to Protect it brožura datovaná 30.4.2001 (čarodějnice ?). This guide is based on research by experts on Intellectual Property Rights at the University of Sussex and the University of Sheffield. The research was funded by Directorate General Enterprise of the European Commission. 800kB pdf, 16 stran, en.
  • Tisková zpráva KDU ČSL
  • Public Patent Foundation je organizace hájící veřejný zájem v systému patentového práva USA. Tato organizace se nesoustředí pouze na softwarové patenty ale na problematiku amerického patentového práva a praxe obecně (... Free speech, privacy and other individual liberties are increasingly being threatened by illegitimate patents, especially as daily life becomes more technologically dependent.). Zakladatel Public Patent Foundation Dan Ravicher v interview Patents and the public interest hovoří i o softwarových patentech, především z pohledu jakou hrozbu představují pro Free/Open Source Software.
  • League for Programming Freedom (Liga pro svobodu programování) je organizace, která se staví proti softwarovým patentům a copyright-ům na uživatelské rozhraní,
  • Evropský poker o kubánský doutník: článek v příloze LN od Kateřiny Šafaříkové, který se zdánlivě vůbec netýká softwarových patentů. Názorně popisuje rozhodování EU.

Jiné weby