Kritika sw patentů ze strany Microsoftu

<small>Z FFII.cz</small>

Brad Smith

Q&A: Microsoft Calls for Reforms to the U.S. Patent System (http://www.microsoft.com/presspass/features/2005/mar05/03-10PatentReform.asp), Brad Smith (Microsoft General Counsel), 10.března 2005

Bill Gates

Challenges and Strategy (http://www.bralyn.net/etext/literature/bill.gates/challenges-strategy.txt), Bill Gates, 16. května 1991

Pokud by lidé bývali rozuměli tomu jak mohly být uděleny patenty když byla vynalezena většina současných myšlenek a udělali by si patenty, průmysl by dnes byl v úplné stagnaci. Cítím v kostech, že nějaká velká společnost si bude patentovat nějakou triviální záležitost vztahující se k rozhraní, objektovému programování, algoritmům, aplikačním rozšířením nebo k jiné rozhodující technice. Když předpokládáme, že tato společnost nepotřebuje žádné z našich patentů, pak mají 17 let právo brát si z našich zisků kolik chtějí. Řešením jsou zde výměny patentů s velkými společnostmi a patentovat kolik jen zvládneme. Kupodivu jsme dosud neprovedli žádné patentové výměny o kterých bych věděl. Kupodivu jsme dosud nenalezli způsob jak využít naši licenční pozici aby nám naši vlastní zákazníci nemohli způsobovat problémy. Vím že to nejsou jednoduché problémy, ale zaslouží si více úsilí právních a jiných skupin. Například potřebujeme uskutečnit v rámci našich nových vztahů patentovou výměnu s HP. V mnoha aplikačních kategoriích vás přivede prostý pohled dopředu k tomu, že přijdete na patentovatelné myšlenky. Nedávný příspěvek od Ligy za Svobodu Programování (dostupný v právním oddělení) vysvětluje některé problémy spojené se způsobem jakým jsou patenty aplikovány na software.


Osobní nástroje