Členství

Z FFII.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Členství v FFII.cz

Práva a povinnosti členů FFII.cz podrobně popisují stanovy FFII.cz.

Jak se stát členem

  • Kolektivní členové
    Zájemci, kteří souhlasí se stanovami FFII.cz, se mohou stát kolektivními členy, pokud napíší na adresu výboru sdružení (viz kontakt) a v e-mailu uvedou kontaktní adresu (telefon, fax, ...), na které je možné přihlášku ověřit. Elektronicky podepsané e-maily považujeme za ověřené.
  • Řádní členové
    Noví zájemci o členství ve FFII.cz, kteří souhlasí se stanovami, se mohou obrátit přímo na výbor sdružení (viz kontakt), obdobně jako v případě registrace kolektivních členů. Prosíme o laskavé strpení při vyřizování žádostí o individuální členství.

Výhody členství

(více viz stanovy)

1. Podporujete svoji vlastní budoucnost ať už v roli uživatele nebo vývojáře.

2. Máte možnost volit výbor sdružení anebo kandidovat na člena výboru (jako člen výboru můžete kandidovat na předsedu) a aktivně tak ovlivňovat činnost a směřování FFII.cz.

3. Průběžněně budete informování o akcích a plánech sdružení, můžete se účastnit interních diskusí v rámci FFII.cz.

Povinnosti člena

(plné znění viz stanovy)

1. Šířit osvětu v oblasti zpracování dat.

2. Platit členský příspěvek. Jeho výše (nenulová) je na Vás.

Zánik členství

(více viz stanovy)

1. Požádat o ukončení členství dopisem, resp. ověřeným e-mailem, adresovaným výboru sdružení (nebo způsobem, který určují stanovy nebo jiný vnitřní předpis)

2. Nezaplacení členských příspěvků