České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Vítejte na stránkách FFII.cz. Jsme sdružení lidí, kteří se zajímají se o společenské aspekty používání software a o změny, které přináší rozvoj moderních komunikačních technologií.

FFII.cz je českou sekcí neziskové asociace Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) registrované v několika evropských zemích.

Cíle sdružení

  • prosazování svobody komunikace mezi lidmi
  • prosazování otevřených formátů a veřejných rozhraní
  • používání protokolů, které nejsou pro nikoho diskriminační a které umožní rovný přístup všech bez rozdílu
  • cíle sdružení podrobněji popisují jeho stanovy


Pokud máte o tuto problematiku zájem a chcete nás podpořit, jste vítáni. Chcete-li nám pomoci, přečtěte si, jak se můžete zapojit.

Čím se zabýváme

Softwarové patenty

Zabýváme se vlivem Směrnice o počítačem implementovaných vynálezech na budoucnost tuzemských softwarových firem. Obáváme se totiž, že zápory výrazně převýší klady a mnohé firmy dokonce zkrachují. Trh se monopolizuje a to povede k růstu cen a poklesu kvality software. Licenční poplatky navíc poplynou do zemí, kde mají softwarové patenty dlouhou historii, protože po zavedení patentů u nás budou první na řadě s patentováním stávající zahraniční vlastníci patentů. Přečtěte si, proč jsou softwarové patenty špatné (v zájmu objektivní diskuse chceme uvádět i názory zástánců plné patentovatelnosti softwaru anebo Směrnice o počítačem implementovaných vynálezech). Obecné předpoklady pro dobrou směrnici - viz Poslání FFII.cz.

European Union Public License (EUPL)

Připravujeme připomínky FFII.cz k návrhu European Union Public License (EUPL) (Veřejná licence Evropské unie).

Připomínky a komentáře k Autorskému zákonu

Dne 22. května vyšel ve sbírce zákonů a nabyl účinnosti zákon 216/2006, který novelizuje autorský zákon 121/2000. Novela přináší několik změn, které narušují rovnováhu mezi právy uživatelů kulturních děl na jedné a distributory a autorskými svazy na druhé straně. Více na stránce Autorský zákon.

Aktuality

Překlad novinek z FFII.org:

Starší události zaznamenává naše časová osa a stránky Zprávy a Tiskové zprávy FFII.cz.

Jak se můžete zapojit

Uvítáme každého, kdo bude ochoten přiložit ruku k dílu. Všeobecně žádoucí činnost je informovat kohokoliv jakýmkoliv způsobem o kauze softwarových patentů. Několik méně známých faktů o celé problematice je shrnuto na samostatné stránce Víte, že...

Kromě toho se můžete zapojit do těchto činností:

  • Tyto webové stránky všeobecně: text, design, atd ... Bylo by potřeba mít na těchto stránkách stručné a jasné uvedení do problematiky softwarových patentů. Co dělat: registrovat se do wiki a stránky editovat, v případě návrhu designu kontaktovat webadmin zavináč ffii cz.
  • IRC: Diskutovat je možné také na IRC kanále #ffii.cz v síti irc.freenode.net.
Osobní nástroje