Časová osa

Z FFII.cz

Přejít na: navigace, hledání
5. října 1973 Vydána Evropská patentová úmluva (European Patent Convention), ke které se 1. července 2002 přidala i ČR. Článek 52 byl napsán tak, aby mimo jiné učinil počítačové programy nepatentovatelnými. Tento požadavek začal ale být později obcházen na základě nedokonalosti jeho znění. Nyní má být tato špatná interpretace direktivou uzákoněna. Art 52 EPC (en)
25. června 1997 Debata o změnách v evropském patentovém systému byla odstartována Komisí EU v "Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe" europa.eu.int
19. června 2002 Na žádost Evropského parlamentu vypracována studie o ekonomickém dopadu softwarových patentů, tzv. Bakelsova studie. 300kB pdf (en), swpat.ffii.org
24. září 2003 Evropský parlament navrhnul takové pozměňovací návrhy, aby direktiva jasně zakazovala softwarové patenty. Direktiva se změnami Evropského parlamentu
18. května 2004 Rada ministrů EU, nehledě na pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, odhlasovala CIID v podobě silně pro softwarové patenty. Transkript jednání před přestávkou a po přestávce, wiki.ffii.org, překlad textu z FFII.org,

Srovnání verze direktivy Parlamentu a Rady

22. června 2004 Vydána studie "More growth for Germany", vypracovaná Deutsche Bank Research. 8 stran, jasné stanovisko proti softwarovým patentům. 150kB pdf (en)
1. července 2004 Holandský parlament přinutil ministra Brinkhorsta odvolat podporu pro CIID český překlad textu z FFII.orgwww.ffii.org
srpen 2004 Vydána studie "Rethinking the European ICT agenda", vypracovaná PricewaterhouseCoopers a placená nizozemským (v té době předsedající země) Ministerstvem pro ekonomické záležitosti. 96 stránková práce rozebírá politiku EU v oblasti ICT (informační a komunikační technologie) v plné šíři. Softwarovým patentům je věnována jen malá část, jsou však jasně stanoveny jako "hrozba Evropskému ICT průmyslu". Stanovisko prestižního ekonomického institutu má značnou PHB kompatibilní hodnotu. 1.8MB pdf (en)
??. září 2004 Česká sekce FFII se písemně obrací na ministerského předsedu, předsedu senátu, ministra informatiky a ministra průmyslu s výzvou ke stažení hlasování o Návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem Český překlad Naléhavé výzvy (Urgent Call ...)
25. říjen 2004 Odpověď ministra Mlynáře signatářům výzvy k stažení hlasování o Návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem www.micr.cz
27. říjen 2004 Odpověď ministra Mlynáře předsedovi podvýboru pro tělovýchovu PSP ČR Ing. Petru Bratskému na téma SW patenty www.micr.cz
16. listopadu 2004 Bill Gates prý v rozhovoru s dánským premiérem Rasmusenem a dvěma ministry pohrozil, že zruší v Dánsku asi 800 pracovních míst, pokud by snad CIID nebyla urychleně přijata. Mělo se jednat o vývojáře společnosti Navision, kterou Microsoft získal v r. 2002. wiki.ffii.org, viz 15. února 2005,
16. listopadu 2004 Polská vláda stáhla svoji podporu CIID ve znění z 18. května. Pokud by polský zástupce nehlasoval pro, direktiva by tak ztratila v Radě ministrů EU většinu. Tiskové oznámení (pl), The Register (en)
21. prosince 2004 CIID byla stažena z jednání Rady pro zemědělství a rybolov po osobní intervenci Wlodzimierze Marcinského, polského ministra vědy a informačních technologií. The Register(en)
1. února 2005 Bill Gates navštívil Prahu. www.microsoft.com
15. února 2005 Borsen, renomovaný dánský finanční deník, informoval o hrozbě Billa Gatese z 16. listopadu 2004. Microsoft prohlásil, že se nechystá zrušit pracovní místa v Navision. Jinou verzi toho, co Bill Gates prohlásil, však nepředložil. Borsen (dk) ,

Microsoft (en), Groklaw (en)

2. února 2005 Evropský parlament požádal Komisi o restart procesu tvorby direktivy. ffii.org (en)
17. února 2005 Bundestag jednoznačně hlasoval proti softwarovým patentům originál z FFII.org (en), překlad
28. února 2005 Komise nebude restartovat direktivu o SW patentech, DG MARKT se obává vyváženého přístupu překlad textu z FFII.org
7. března 2005 Rada ministrů EU schválila CIID. ČR, zastoupená místopředsedou vlády Martinem Jahnem, byla pro. Některé vlády (polská, portugalská, dánská) požadovaly na zasedání Rady B-Item; tento požadavek byl, proti pravidlům Rady, zamítnut. The Inquirer (en), Tiskové prohlášení FFII (en), FFII - Zamítlo Dánsko svůj vlastní požadavek? (en), Přepis záznamu překladu jednání rady (En), Přepis záznamu v původních jazycích
29. března 2005 JURI se usnesl, že Rada EU neporušila 7. března svůj jednací řád a zařadila CIID na červnové jednání EP. ZDNET
31. března 2005 Na jednání pléna Senatu bylo přijato usnesení směrem k vládě ČR a českým poslancům Parlamentu EU proti softwarovým petentům. Zpravodajem Výboru pro vzdělávání, vědu, kultury, lidská práva a petice byl senátor Jiří Zlatuška. Prof. Zlatuška ve svém vystoupení mimo jiné jasné říká ... softwarové patenty, pokud budou umožněny, budou škodlivé pro inovaci. Text usnesení

Hlasování k části usnesení o softwarových patentech, stenozáznam (v bodu Lisabonská agenda).

13. dubna 2005

Pracovní dokument zpravodaje EP Michela Rocarda o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů.

FR EN
15. dubna 2005 Bylo zahájeno druhé čtení v Evropském parlamentu. Od tohoto okamžiku musí být text směrnice do tří měsíců buď schálen, odmíntnut a nebo musí být schváleny pozměňující návrhy. Pokud by parlament do tří měsíců žádné rozhodnutí nepřijal, směrnice by automaticky vstoupila v platnost ve znění schváleném na Radě ministrů. (Protože tři měsíce zasahují do období parlamentních prázdin, zřejmě bude projednávání přerušeno a ve skutečnosti termín skončí v září, to ale není potvrzená informace.)
9. května 2005

Různé frakce Evropského Parlamentu podaly do Výboru pro Právní Záležitosti pozměňovací návrhy, které by při svém přijetí obnovily rozhodnutí Parlamentu ze září 2003, což by odstranilo dogmatický zmatek vytvořený Evropským Patentovým Úřadem (EPO) a podpořilo soudce ve vylučování software z patentovatelnosti

více zde

20. června 2005 Hlasování výboru EP o navržených změnách

JURI nechává text rady z velké části nezměněný

29. června 2005 CEAPME/FFII SME lobbying conference
ask blasum AT ffii dot org for travel help
economic-majority.com
2. července 2005 Otevřený dopis FFII.cz českým poslancům Evropského parlamentu Text otevřeného dopisu
6. července 2005 Evropský parlament zamítl návrh směrnice o softwarových patentech

tisková zpráva FFII.org a náš komentář

6. července 2005 Česká europoslankyně Zuzana Roithová vítá zamítnutí směrnice o softwarových patentech www.roithova.cz
listopad 2006 Novell Statement on Proposed European Union Software Directive Changes http://www.novell.com/company/policies/patent/european.html