Vladimír Smejkal

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc. je vysokoškolským profesorem, soudním znalcem a odborníkem na ekonomiku, právo a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů.

Názor na sw patenty

Lze souhlasit s tím, že je třeba vyjasnit rozpory mezi USA a Evropou, někdy i mezi jednotlivými státy EU, ohledně možnosti či nemožnosti patentovat software.

Bohužel, přes tradiční názor, že nelze patentovat myšlenku, postup či počítačový program, prakticky všechny evropské patentové úřady již někdy připustily patentování software, buď na základě vlastního přesvědčení o správnosti tohoto postupu, nebo na základě určitého "triku" přihlašovatele - nejčastěji spojením hardware a software dohromady tak, aby se naplnil požadavek na "technické řešení".

Dochází zde tedy ke konfliktu mezi ochranou počítačových programů autorským právem a právem patentovým (vynálezeckým). Tak, jak je naformulován návrh Směrnice ES o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, je ale pro mne zklamáním: úvodních 23 preambulí je o něčem trochu jiném, nežli to, co je poté realizováno pouhými pěti hlavními články návrhu Směrnice. Takže jsem vzhledem k návrhu rozpačitý.

Podle mého názoru:

  1. pokud byla v minulosti zvolena, asi jako nejlepší ze všech špatných řešení, ochrana počítačových programů autorským právem, je třeba to respektovat;
  2. kombinovat tuto ochranu s ochranou právem patentovým je nešťastným řešením;
  3. ideální by bylo koncipovat ochranu software zcela nově: tvrdím mnoho let, že by bylo vhodné zavést zvláštní ochranu software zákonem, který by více respektoval odlišnosti software od vynálezů i od klasických autorských děl (podobně, jako zvláštní zákon chrání počítačové topografie);
  4. výše zmíněná Směrnice by měla význam pouze pro účely ochrany čistého firmware - tj. software, jež je neodmyslitelně či nepřenositelně spjato s určitým technickým řešením (s hardware), např. automatická pračka nebo řídící modul v automobilu; pak by to ale mělo být naformulováno a řečeno daleko jasněji a jednoznačněji;
  5. stávající návrh Směrnice podle mého názoru nevylučuje ještě zvýšení počtu patentovaných počítačových programů v rozporu s principy patentového práva, tudíž současnou situaci bude spíše zhoršovat.

prof. Vladimír Smejkal

Externí odkazy

  • Životopis V. Smejkala
Osobní nástroje