Patentový parazitismus

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Patentový parazitismus je postup, kterým lze bez vlastího přičinění vydělat na práci jiných. Postup je následující:

  • Podání žádosti o patent na nějakou již známou, většinou triviální, technologii, algoritmus nebo datový formát. Patentová přihláška je sepsána co možná nejobecněji a především velmi mlhavě.
  • Podání žaloby pro porušení patentovýh práv na ne zcela chudou firmu, která danou technologii využívá.
  • Mimosoudní vyrovnání mezi účastníky sporu - žalovaná strana ráda zaplatí, protože ji to vyjde levněji a rychleji, než absolvování táhlého soudního procesu.

Obvykle tento postup využívají firmy, které v daném oboru nevyvíjejí žadnou aktivitu. Často se skládají jen z právnického oddělení a konzultanta, který odhaduje, co by se mělo patentovat. Proto se proti patentovému parazitismu obvykle nelze bránit patentovým vydíráním - žalující je vůči němu většinou imunní.

Typickým příkldem patentového parazitismu je firma Acacia, která vlasní v USA i v EU patent na streaming videa. V EU je patetn zatím neplatný, ovšem pouze do chvíle, než začne platit směrnice bez dodatků podporovaných FFII.

Osobní nástroje