Odkazy

<small>Z FFII.cz</small>

(Přesměrováno z More reading)

Vybrané články a odkazy v angličtině

  • FFII: FFII sends 23 procedural questions to the Councel Legal Service (http://wiki.ffii.org/LtrFfiiCons050308En)
  • Richard M. Stallman: Software patents - Obstacles to software development (http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/stallman-patents.html) Transcript of a talk presented 2002-03-25 at the University of Cambridge Computer Laboratory. Published as a part of Free Software, Free Society, Selected Essays of Richard M. Stallman, 2002, GNU Press (http://www.gnupress.org)
  • Wikipedia: Software patent (http://en.wikipedia.org/wiki/Software_patent)

procento HDP (http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3913/is_200409/ai_n9441582)

Odkazy na internetové zdroje, které se nehodí jinam, ale škoda je zase zapomenout

  • Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích (527/1990 Sb.) (http://www.lexdata.cz/web/sb_free.nsf/0/c1256d49002e7cb2c12566d400738273?OpenDocument)
  • Your Software and How to Protect it (ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf) brožura datovaná 30.4.2001 (čarodějnice ?). This guide is based on research by experts on Intellectual Property Rights at the University of Sussex and the University of Sheffield. The research was funded by Directorate General Enterprise of the European Commission. 800kB pdf, 16 stran, en.
  • Tisková zpráva KDU ČSL (http://www.kdu.cz/default.asp?page=510&idr=10275&IDCl=13589)
  • Public Patent Foundation (http://www.pubpat.org/) je organizace hájící veřejný zájem v systému patentového práva USA. Tato organizace se nesoustředí pouze na softwarové patenty ale na problematiku amerického patentového práva a praxe obecně (... Free speech, privacy and other individual liberties are increasingly being threatened by illegitimate patents, especially as daily life becomes more technologically dependent.). Zakladatel Public Patent Foundation Dan Ravicher v interview Patents and the public interest (http://www.pubpat.org/Inquirer_Patents_and_the_public_interest.htm) hovoří i o softwarových patentech, především z pohledu jakou hrozbu představují pro Free/Open Source Software.
  • League for Programming Freedom (http://lpf.ai.mit.edu/) (Liga pro svobodu programování) je organizace, která se staví proti softwarovým patentům a copyright-ům na uživatelské rozhraní,


Osobní nástroje