Kritika sw patentů ze strany Microsoftu

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Brad Smith

Q&A: Microsoft Calls for Reforms to the U.S. Patent System, Brad Smith (Microsoft General Counsel), 10.března 2005

Na jedné straně vydáváme na výzkum a vývoj více než 7 miliard dolarů ročně, což z nás dělá jednoho z největších investorů v zemi a subjekt mající jedno z největších portfolií práv intelektuálního vlastnictví. Jen v roce 2004 jsme na Patentovém úřadu (U.S. Patent and Trademark Office) podali více než 3000 patentových přihlášek. Na druhé straně jsme díky popularitě našich výrobků a silné bilanci jedněmi z těch, kteří jsou v naší zemi nejčastějším terčem patentových žalob. Ročně utratíme téměř 100 miliónů dolarů na obranu v 35 - 40 současně probíhajících soudních řízeních.

Bill Gates

Challenges and Strategy, Bill Gates, 16. května 1991

Kdyby lidé věděli, jakým způsobem se budou patenty udílet a obstarali si je v době, kdy byly položeny základy většiny současných myšlenek, průmysl by dnes úplně stagnoval. Jsem si jist, že si nějaká velká společnost bude patentovat nějakou triviální věc týkající se rozhraní, objektového programování, algoritmů, aplikačního rozšíření nebo jiných klíčových metod. Budeme-li předpokládat, že tato společnost nepotřebuje žádný z našich patentů, pak má 17 let právo brát si z našich zisků kolik chce. Řešením je výměna patentů s velkými společnostmi a patentování všeho, co jen budeme moci. Kupodivu, nejsem si vědom, že bychom nějakou výměnu patentů provedli; stejně tak je překvapivé, že jsme nenalezli způsob, jak využít našich licenčních stanov, aby nám naši vlastní zákazníci nemohli způsobovat problémy. Vím, že to nejsou jednoduché problémy, ale zaslouží si více úsilí jak právních tak i jiných skupin. Například v rámci našich nových vztahů s HP s nimi potřebujeme provést výměnu patentů. V mnoha aplikačních kategoriích vám přímý pohled vpřed umožní přijít na patentovatelné nápady. Nedávná studie Ligy za svobodu programování (k dispozici na právním oddělení) vysvětluje některé problémy spojené se způsobem, jakým jsou patenty aplikovány na software.

Osobní nástroje