Ján Matejka

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Ján Matejka je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje problematice práva informačních technologií a informačních systémů. Dále také pedagogicky působí na Právnické fakultě ZČU, kde přednáší předmět Internetové a počítačové právo. Je také prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií (SPIT).

Názory:
lupa.cz, 29.6.2004

  • ... Evropský parlament totiž tuto směrnici, jak ji navrhovala Evropská komise, poměrně důkladně připomínkoval a prosadil celou řadu změn a doplňků ...
  • ... Důležitým ustanovením směrnice je výslovný zákaz jakýchkoliv přímých nároků na patentovatelnost počítačového programu jako takového ...
  • ... nehrozí, aby programování v brzké době představovalo běh, resp. plazení se minovým polem složeným z tisícovek patentů ...
Osobní nástroje