Diskuse:Autorský zákon

Z FFII.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Otázky pro přípravu podkladů a argumentace

Nelegální kopírování a AZ

Autorský zákon zakazuje nelegální kopírování hudebních nosičů, ano? Pokud je tomu opravdu tak, jak mohou autorské svazy požadovat procenta z prodeje datových nosičů? Opravdu požadují poplatek z potenciální nelegální činnosti? Pokud na druhou stranu platím poplatek z datových nosičů, pak jsem si přeci a priori zaplatil možnost libovolně kopírovat jakoukoli hudební nahrávku?

Pokud to chápu správně, tak oficiálně jde o platbu za kopírování pro osobní potřebu fyzických/právnických osob a za nahrávání věcí z TV a rádia -- což jsem třeba já považoval za své samozřejmé právo. Podle paragrafu 25 za to ale autorům náleží odměna, kterou jim zajistí kolektivní správci a kolektivním správcům prodejci různých kopírovacích technologií. Z tohoto argumentu se pak odvíjí veškeré zdůvodňování téchto poplatků.Alex 01:41, 15. 7. 2006 (CEST)

Technické prostředky

Je zakázáno překonávat technické prostředky, to není jen DRM, ale i prznění CDDA formátu a podobné metody. V podstatně není jasná hranice mezi porušením a neporušením zákona, protože některé zastaralé ochrany jsou tak snado překonatelné, že to sfotware udělá sám a kopírující to ani nemusí vědět.

Další problém je v protikopírovacích bitech, tuším jsou na všech CDDA nastaveny na "nekopírovat", ale tato část normy není v žádném přehrávači implementována, možná by někdo mohl zjistit více.

-- dan

Můj nekvalifikovaný odhad je, že nakonec bude na soudu, aby rozhodl, co je a co není "obcházení technických prostředků". Nová situace v této oblasti každopáně není vůbec přehledná.Alex 02:22, 15. 7. 2006 (CEST)

Kopírován pro vlastní potřebu

Výklad MK je poměrně jasný, právo na kopii pro vlastní potřebu má nižší váhu než zákaz kopírovat a tak koie pro vlastní potřebu porušují zákon.

-- dan

Doufám, že mluvíme o kopírování + obejití DRM a o větě "...není jasné, zda je porušením zákona i obcházení DRM při použití díla pro osobní potřebu..." To jsem napsal, když jsem si po přečtení diskuse na Živě [1] nebyl jistý, jestli by užití pro osobní potřebu přeci jen neprošlo. Teď mám pocit, že neprošlo (jednak paragraf 43 je po paragrafu 30 a druhak asi nezáleží na důvodu, proč člověk DRM obchází), takže jsem to změnil na ostřejší formulaci.Alex 02:15, 15. 7. 2006 (CEST)