Alex25062006

Z FFII.cz

Přejít na: navigace, hledání
Date: Sun, 25 Jun 2006 19:50:19 +0200 (CEST)
From: Alexandr Kazda
To: Pavel Zeman
Cc: cz- parl@f fii.org
Subject: Novela autorskeho zakona

Važený pane doktore,

chtěl bych se Vás zeptat na stanovisko Ministerstva kultury k novele Autorského zákona (tj. zákona 215/2006). Věřím, že tato novela přináší mnohá zlepšení, bohužel však obsahuje také několik problematických bodů.

Nemám teď na mysli kontroverzní institut poplatků za prázdná média. Jde mi o svobodu uživatelů kulturních děl.

Konkrétně mne znepokojuje nová formulace paragrafu 43 týkajícího se (laicky řečeno) zákazu zařízení odstraňujících ochranu proti kopírování. Nová formulace nahradila podstatně mírnější paragraf z roku 2000. Nově je porušením autorského zákona i obcházení "prostředků ochrany práv podle tohoto zákona". Bohužel, ony "prostředky" jsou definovány tak široce, že paragraf 43 bude postihovat i obyčejné uživatele, kteří nechtějí přehrávat záznamy na zařízeních, která si určí výrobce.

Modelová situace: Koupím si DVD své oblíbené zpěvačky. Nemám hardwarový DVD přehrávač, ale mám DVD mechaniku v počítači a software schopný DVD přehrát (vše legálně). Bohužel, DVD je šifrované, aby šlo přehrát jen na certifikovaných DVD přehrávačích, které znají dešifrovací klíč. Kdybych si stáhl software, který kód prolomí a DVD dešifruje, porušuji paragraf 43 novely a hrozí mi pokuta do 100 000 Kč, ač chci pouze užívat dílo, k němuž mám licenci. Musím si tedy krom licence koupit ještě certifikovaný přehrávač schopný DVD dešifrovat. Považuje Ministerstvo kultury takovu situaci za žádoucí?

Nový zákon sice konstatuje (v paragrafu 43, odstavci (4)), že "Autor ... je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla," ale bohužel jsem nikde nenašel žádnou záruku, že dodržovaní tohoto paragrafu bude vynutitelné. Břímě dohledu nad distributory se tak ze státu přenáší na občany, kteří se budou muset soudit, aby mohli legálně používat záznamy, ke kterým mají licenci.

Kdo bude dohlížet, že autoři a distributoři neporušují tento odstavec? Kdo zajistí, že se například nebude opakovat nedávný případ nebezpečného software, instaloveného firmou SONY na počítače posluchačů svých CD? (viz http://www.theregister.co.uk/2005/11/10/sony_drm_trojan/)

Podotýkám, že vztah autor/čtenář znám i z druhé strany: Tiskem a po internetu mi vyšlo několik povídek, za které jsem dostal honorář. Správně zavedený institut autorského práva považuji za dobrou věc, vadí mi pouze přebujelá ochrana, která ve svém důsledku brzdí kulturní rozvoj.

S pozdravem

Alexandr Kazda, student MFF UK

PS: Kopii tohoto mailu posílám do elektronické konference cz-par l@ffi i.org, kde bych rád zveřejnil také Vaši odpověď.