2005-04-28 Komentář FFII ke zprávě o softwarových patentech od zpravodaje Michela Rocarda

<small>Z FFII.cz</small>

Jump to: navigation, search

Brusel, 28. 4. 2005 -- FFII s radostí vítá zprávu europoslance Michela Rocarda následující po diskusi, která se minulý týden uskutečnila ve Výboru Evropského Parlamentu pro Právní Záležitosti (JURI). Parlamentní zpravodaj pro direktivu o softwarových patentech vytvořil pozoruhodný text velmi jasně vysvětlující tuto složitou otázku.

Zpráva nazvaná "Pracovní dokument o patentovatelnosti počítačem řízených vynálezů" se zabývá základním problémem: měl by být software patentovatelný? Jestliže ne, jak tedy určíme jasnou hranici vylučující software z patentovatelnosti, aby zařízení řízená nebo podporovaná softwarovými prostředky by byla ještě patentovatelná?

FFII plně podporuje přístup k definici této hranice mezi patentovatelným a nepatentovatelným tématem využitím termínu "řiditelné přírodní síly". Tento výraz je zmiňován v současných procesních pravidlech Německého Patentového Úřadu nejméně desetkrát. I raketoví vědci a astronomové vysokých energií v NASA používají tento výraz. Je pevně zakotven v německém patentovém právu a je kodifikován i v japonském patentovém právu.

Doktrína o přírodních silách zaručuje, že soudci a tvůrci politik si udrží schopnost udržet patentovatelnost pouze tam kde je považována za prospěšnou v zájmu inovace a ekonomiky jako celku. Současně to zaručuje patentovatelnost vynálezů vyžadujících široké empirické experimentování a dovoluje šedou zónu pro inovace na hranici abstraktního a fyzického světa.

Vyloučení zpracování dat z oblasti technologie navíc zaručuje shodu se smlouvou TRIPs a poskytuje další vodítko které může zabránit patentovatelnosti čistì logických vynálezů. Přitom to neznamená, že by se nová zařízení určená pro zpracování dat automaticky stala nepatentovatelnými.

Pružnost tohoto přístupu je v ostrém kontrastu s textem Rady, kterým se virtuálně jakákoli inovace otevře patentovatelnosti, pokud bude kdekoli v patentové přihlášce uvedeno slovo počítač. Ponechávat všechny možnosti otevřené není extrémním postojem, tím je naopak zrušení všech ochranných opatření.

Závěr Hartmuta Pilcha, předsedy FFII:

Rocardův návrh obsahuje všechny nezbytné ingredience pro direktivu, která dosáhne všeho, co vlády členkých států deklarují jako svůj cíl: vyloučit patentovatelnost počítačových programů a současně umožnit patentovatelnost počítačem řízených technických vynálezů. Je možné, že Rocard zde ukazuje stejné kvality, které mu získaly slávu mírotvůrce v Nové Kaledonii. Pokud budou europoslanci hlasovat v červnu a červenci pro Rocardovy návrhy, pozice parlamentu pro následnou smírčí proceduru s Radou bude silná.
Osobní nástroje