Často kladené otázky

<small>Z FFII.cz</small>

Otázka: Jaký je další postup při schvalování směrnice?
Odpověď: Evropský parlament jim musí do tří měsícu zamítnout, jinak se stane platnou.

Otázka: Jak dopadly pozměňovací návrhy EP?
Odpověď: ÚPV "Evropský parlament se návrhem zabýval již v prvním čtení a předložil desítky pozměňovacích návrhů. Návrhy EP, z nichž některé byly patrně výsledky lobování a vnášely do návrhu směrnice z hlediska patentového práva nepříliš šťastné pasáže, byly pečlivě zváženy a řada z nich byla do stávajícího návrhu směrnice přejata zcela, další pak byly převzaty částečně a některé byly vyhodnoceny jako nadbytečné nebo nepřijatelné."

Osobní nástroje