Poslání FFII

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

Poslání

Poslání FFII.cz je ve stanovách definováno takto:

1 Poslání sdružení
------------------

1.1 Základním posláním sdružení je šíření osvěty v oblasti zpracování dat
a podpora rozvoje veřejných informačních statků založených na autorském právu,
svobodné soutěži a otevřených standardech. 
1.2 Sdružení chce
 * umožnit svobodné použití základních informačních zdrojů,
 * ochránit tvůrce před plagiátory a veřejnost před monopoly,
 * dát politickou váhu programátorům, podnikatelům na poli informatiky
  a informaticky vzdělaným občanům. 

Do této kategorie spadá i podpora otevřených formátů, např. XML.
Usilujeme o rovný přístup k informacím.

Softwarové patenty

FFII.cz má v současnosti jeden hlavní cíl: změnit Směrnici o počítačem implementovaných vynálezech tak, aby zcela jasně vyloučila patentování softwarových principů.

Co chceme

 • Směrnice musí výslovně znemožnit patentování čistě softwarových řešení - tedy programů, potažmo algoritmů a datových formátů. Jinak by bylo možno patentovat například vykreslování dat na obrazovku nebo způsob třídění nebo uložení dat.
 • Prosazení pozměňovacích návrhů sestavených Michelem Rochardem, které přesněji specifikují, co a jak patentovat, a patentování programů, algoritmů a datových formátů neumožňují.

Zastáváme názor, že software je dostatečně chráněn autorským právem, protože autorské právo

 • poskytuje ochranu jak proti plagiátorství tak proti softwarovému pirátství;
 • je bezplatné;
 • platí okamžitě při vzniku programu (obecně jakéhokoliv autorského díla);
 • nikomu nebrání v nezávislém vytvoření podobně fungujících programů / využití stejných algoritmů.

Myslíme si, že patentovat algoritmy a myšlenky obecně je nevhodné a potenciálně nebezpečné.

Co nechceme

 • Patenty na algoritmy - patentový systém neodpovídá způsobu tvorby software, ale způsobu výroby fyzických zařízení. Při tvorbě programů tvoří největší část nákladů konkrétní vyhotovení programu, t.j. sepsání funkčního zdrojového kódu v nějakém programovacím jazyce. Naopak u technických aplikací největší část nákladů pohltí výzkum a testování technologie (metody) výroby, která je pak pro návratnost investic patentována.
 • Patenty na datové formáty - takovéto patenty jsou vážnou překážkou kompatibilitě a interoperabilitě aplikací. Majitel patentu může zlikvidovat konkurenci jednoduše tím, že jí patent neposkytne za přijatelnou cenu. Aplikace pak nebude konkurenceschopná, protože nebude s formátem umět zacházet.

Pouhým publikováním programu, který by používal patentovaný algoritmus nebo formát jsou porušena práva majitele patentu. To omezuje konkurenci a může velmi snadno zavést monopul na tak obvyklé programy jako jsou například textový editor, internetový prohlížeč nebo poštovní klient.

 • Patentový systém po vzoru USA, který zvýhodňuje velké firmy na úkor malých. Tak jej totiž chce zavést směrnice v podání Evropské komise, Evropské rady (Rady ministrů) a Evropského patentového úřadu (EPO). Takovýto patentový systém umožňuje patentový parazitismus a patentové vydírání

Zkušenost z USA prokázala, že

 • patentové úřady v případě softwarových patentů velmi nedostatečně kontroluje, zda je podaná přihláška nekoliduje s již známými, patentovanými i nepatentovanými technologiemi;
 • patentový parazitismus a patentové vydírání skutečně funguje.

Co nám nevadí

 • Patent na zařízení, které používá programovatelné obvody. Například patent na ABS v automobilech, které samozřejmě obsahuje elektroniku, která provádí určité programy. Tyto patenty spadají do kategorie technologií, nikoliv algoritmů.