2005-06-01 FFII: Poslanec EP Jerzy Buzek: pět mýtů o softwarových patentech

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

Přepis panelové diskuse Prof. Jerzy Buzka, Polského poslance EP za EPP ED na Konferenci o Patentové Politice na půdě Evropského Parlamentu. Konference se konala 1.6.2005. Bývalý předseda polské vlády představuje v debatě o softwarových patentech svých "pět mýtů".

Jsme všichni na půdě EP jako členové EP v citlivé politické situaci protože po prvním čtení Evropská Komise nechtěla v této direktivě [CIID] téměř nic změnit. Musíme tedy hledat řešení. Potřebujeme další diskusi s Evropskou Komisí a s Evropskou Radou. Jsem si jistý že poslanci EP jsou diskusi otevření. Věříme že to, co bylo připraveno zhruba před dvěma roky v Září 2003 předchozím parlamentem je dost dobrá výchozí pozice, ale ještě jednou opakuji že jsme otevření diskusi. Protože je to teď nezbytné.

Chtěl bych říct: co je základem takového postoje Evropského Parlamentu? Nechci zde mluvit o pozměňovacích návrzích protože je jich spousta. Tedy jen všeobecné důvody proč se naše názory liší od stanoviska Evropské Komise nebo Evropské Rady. Také bych rád konstatoval že národní parlamenty obvykle podporují Evropský Parlament, takže jsme ohledně této direktivy v EU z politického hlediska ve velmi, velmi komplikované situaci. Parlament na jedné straně a všechny ostatní Evropské instituce na druhé straně. Diskuse je tedy velmi citlivá.

Mám za to že právní status počítačových programů je ustaven již po dlouhý čas. Software je chráněn copyrightem. Dodatečné zahrnutí software do patentového práva povede k vyvlastnění autorů. Uživatelé proramů neplatí za autorská práva vyplývající z copyrightu. Copyright je levný a spolehlivý. Patenty jsou riskantní a drahé. Na poli softwarových patentů v současnosti neexistuje svoboda pohybu.

Hlavním argumentem ve prospěch zavedení patentového práva byla ochrana investic. Materiální inovace vyžadují dlouhé testy a finanční investice než nesou zisk. Naproti tomu investice do softwarového průmyslu jsou obvykle malé - jsou-li vůbec viditelné. Není tedy nutné je silněji právně chránit.

Co je zde za problém, že se patentové právo objevuje v novinových titulcích? Rád bych promluvil o pěti mýtech které jsem s touto věcí spojil (musím se držet časových omezení).

První patentový mýtus: udělení patentu je vždy dobré pro ekonomiku

Počet patentů se často považuje za ukazatel úrovně inovace. Řekl bych že je to zavádějící. Patenty mohou inovaci také škodit omezením hospodářské soutěže. Občas se to stává.

Velké množství vedoucích softwarových společností nikdy nepodalo patent. Téměř žádný počítačový specialista a žádný ze špiček v oboru se nezajímá o patentové přihlášky. Nemluvím zde o společnostech, ale o počítačových odbornících.

Mýtus druhý: Softwarové patenty mohou pomoci malým a středním podnikům protože jim zaručují exkluzivní práva na nové myšlenky

Myslím že tohle prostě není pravda, protože patenty nejen chrání ale také omezují. Pro malé společnosti je obtížné získat patent protože náklady na prosazení patentů jsou velmi vysoké. Takže šance na velmi pochybnou ochranu je kompenzována nezbytností kontrolovat jestli si někdo něco rezervoval. Je téměř nemožné zjistit co všechno vlastně je a co není patentově chráněno.

Mýtus třetí: Softwarové patenty neuškodí svobodnému software

To podle mého názoru taky není pravda. Svobodný software (pozn. překl.:autor má zřejmě na mysli opensource) je zvláště náchylný k patentovému vydírání protože vše co svobodní programátoři vytvoří je naprosto transparentní.

Protože je otevřený software stejně proměnlivý jako voda není zde prostor pro ocenění v tržním modelu. Proto i jediný patent může být pro programátory otevřeného software velmi odrazující.

Mýtus čtvrtý: Pouze rozezlení příznivci freeware protestují

Neřekl bych. Téměř všichni počítačoví odborníci protestují. Celý komerční počítačový průmysl používá sice otevřený kód jen sem tam a tajně, ale patenty je ohrožen i proprietární kód. Hrozba pro otevřený software je prostě jen viditelnější.

Ve skutečnosti jsou nejvíce ohroženy menší společnosti používající proprietární kód. Softwarovému průmyslu hrozí že bude ovládnut velkými hráči.

Patentová legislativa povede k:

  * Zhoršení situace zákazníků
  * Menšímu výběru produktů
  * Horšímu a dražšímu software

Tolik můj pohled na situaci malých a středních společností, malých a středních podniků.

Na závěr mýtus pátý: Všechny problémy jsou řešitelné správnou anti-monopolní politikou

Ukazuje se že to je lež. Prostě nemyslím že to tak je. Spojené Státy ukazují svoji neschopnost zvládnout monopoly v softwarovém průmyslu. Poslechněme si našeho hlavního řečníka. Mám velice zajímavou informaci od dalšího Amerického odborníka, Prof. Lawrence Lessig, byl oceněn řadou národních cen. Stanford law school, Center for Internet and Society ... - a skutečně nesmýšlí o dění ve Spojených Státech z hlediska softwarových patentů příliš dobře. O situaci v Evropě také ne.

Děkuji za pozornost!