2005-05-09 FFII: Frakce Evropského Parlamentu podaly pozměňovací návrhy direktivy o softwarových patentech

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

překlad článku Europarl groups submit amendments to software patent directive z FFII

Různé frakce Evropského Parlamentu podaly do Výboru pro Právní Záležitosti pozměňovací návrhy, které by při svém přijetí obnovily rozhodnutí Parlamentu ze září 2003, což by odstranilo dogmatický zmatek vytvořený Evropským Patentovým Úřadem (EPO) a podpořilo soudce ve vylučování software z patentovatelnosti

Novinky a chronologie

Termín pro podání pozměňovacích návrhů byl 3.5.2005 18:00. V současnosti FFII zaznamenalo následující sadu pozměňovacích návrhů:

Analýza návrhů od FFII

Prezident FFII Hartmut Pilch vysvětluje následující proceduru:

"FFII pracuje se skupinou patentových a právních odborníků, aby dospěla během týdnů uvolnění ve Výboru pro Právní Záležitosti k analýze a k dalším návrhům, který bude o návrzích hlasovat v červnu a v plenárním zasedání, které bude hlasovat o těchto a možná i o dalších změnách začátkem července.

Budou přijaty pouze změny, které získají podporu většiny členů Parlamentu, tj. nejméně 367 europoslanců. Každý chybějící poslanec se počítá za zastánce znění direktivy, které bylo schváleno Radou, tedy proti návrhům."

Po druhém čtení

Hartmut Pilch dále vysvětluje:

"Stanovisko Parlamentu se nestane zákonem, ale spíše bude základnou pro další čtení v Radě a nejpravděpodobněji pro jednání mezi Radou a Parlamentem ve smírčí proceduře, která může klidně skončit bezvýsledně, což by vedlo k selhání projektu direktivy, pokud bude Rada i nadále ovládána ministerskou byrokracií národních patentových úřadů. Na druhou stranu, pokud Parlament nedokáže při drsných požadavcích na většinu opravit současný návrh, stane se návrh Rady zákonem a v Evropě začne lovecká sezóna pro vynucení více než 30000 širokých a triviálních softwarových patentů udělených Evropským Patentovým Úřadem."