2005-04-29 FFII: Implementace direktivy o vynutitelnosti práva na intelektuální vlastnictví vybaví vlastníky softwarových patentů drakonickou silou

Z FFII.cz
Přejít na: navigace, hledání

Evropská Komise ve stručném prohlášení potvrdila, že patenty jsou pokryty direktivou o vynutitelnost práva na intelektuální vlastnictví ("intellectual property rights Enforcement Directive"). Opatření jako "Mareva injunctions" (odstavení bankovních účtů), "Anton Piller orders" (tajná soudní autorizace domovních prohlídek jako důkaz žalující strany} atd. značně posílí pozici vlastníků patentů proti uživatelům software, vývojářům a dodavatelům.

(překlad článku [FFII: IPR Enforcement Directive implementation will equip software patentees with draconian powers])

Význam direktivy o vynutitelnosti práva pro ty, kdo porušují patenty

Již podle současného práva riskuje vedení společností penále, pokud neprovede pečlivý průzkum, které patenty by mohl jejich obchod porušovat. Většina software koliduje s mnoha udělenými evropskými patenty, jejichž platnost závisí na výsledku druhého čtení rozpracované Direktivy o softwarových patentech v Evropském parlamentu. Direktiva o vynutitelnosti je oddělená: byla přijata v roce 2004 a nabude platnosti na národní úrovni - ať již bude nebo nebude zapracována do národního práva - do roku 2006.

Prohlášení Evropské Komise

Prohlášení týkající se článku 2 direktivy 2004/48/EC Evropského parlamentu a Rady o vynutitelnosti práv na intelektuální vlastnictví (2005/295/EC).

Direktiva 2004/48/EC Evropského parlamentu a Rady z 29. dubna 2004 o vynutitelnosti práv na intelektuální vlastnictví konstatuje v článku 2(1), že se tato direktiva vztahuje na jakékoli porušení práv na intelektuální vlastnictví, jak jsou zaručena právem Společenství a/nebo národním právem dotyčného členského státu. Komise má za to, že touto direktivou jsou pokryta přinejmenším následující intelektuálně majetková práva:

 • copyright
 • práva vztahující se ke copyrightu
 • právo sui generis producenta databáze
 • práva tvůrce topografií polovodičového výrobku
 • práva spojená s obchodními značkami (trademark rights)
 • práva designu (design rights)
 • patentová práva, včetně práv odvozených od doplňkových ochranných certifikátů
 • geografické indikace
 • práva užitných vzorů
 • práva na rostlinné odrůdy
 • obchodní jména do míry, do které jsou chráněny výlučnými právy v národním právu

Zdroj: [[1]]

Další doporučená četba

2005-04-15 UK Outlaw: [Commission clarifies Enforcement Directive]